; Kuhusu TTB » Tanzania Tourist Board
 
Badilisha Lugha English Kiswahili

Kuhusu TTB

KUHUSU BODI YA UTALII (TTB)

1.0 Utangulizi

Bodi ya Utalii Tanzania (TTB) ni asasi ya kiserikali, iliundwa rasmi na Sheria ya Bodi ya Utalii Tanzania CAP 364 ya 1962 na kurekebishwa na Sheria Na.18 ya 1992. TTB ilianzishwa baada ya kuvunjwa kwa Shirika la Utalii Tanzania (TTC).  Bodi imepewa mamlaka ya kukuza na kuendeleza shughuli zote za kitalii nchini Tanzania.

2.0 Dira

Kuhakikisha Utalii unaongoza katika kukuza pato la Taifa (GDP) ifikapo  mwaka 2025.

3.0 Dhima

Kuhakikisha kuwa kuna Utalii endelevu wa ndani na nje kwa kutumia njia zote za ubunifu ili kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya kijamii na uchumi.

4.0 Kazi za TTB

  • Shughuli maalum za TTB  ni kuchukua hatua zote inazoziona ni muafaka katika kuitangaza Tanzania kama nchi inayoongoza katika vivutio vya Utalii.
  • Kuchukua hatua zote za maendeleo yenye mvuto kwa watalii kutembelea Tanzania.
  • Kufanya utafiti wa kina na kuandaa mikakati ya mama ya kuboresha shughuli za Utalii.
  • Kujenga uelewa ndani ya jamii kuhusu umuhimu na manufaa ya kiuchumi inayotokana na shughuli ya sekta ya Utalii.
  • Kutafuta habari muhimu ambazo zitaleta tija kwenye utendaji katika shughuli za Bodi ya Utalii.

5.0 Bodi ya Wakurugenzi

TTB inayo Bodi ya Wakurugenzi ambayo huchaguliwa kila baada ya miaka mitatu. Mwenyekiti huteuliwa na Rais wa Muungano wa Jamhuri ya Tanzania, ambapo Wajumbe wa Bodi huteuliwa  na Waziri wa Maliasili na Utalii.

 

 

 

Mawasiliano

Contacting us by post Bodi ya Utalii
Jengo la IPS,Gorofa ya tatu
P.O.Box 2485
Dar-es-Salaam
Tanzania.
Contacting us by email info@tanzaniatourism.go.tz
Contacting us by telephone
General (+255) 022 2111244/5
Mkurugenzi Mwendeshaji 2110908
Masoko 2111345
Huduma za Kitalii 2128472
Utafiti 2111514
Contacting us by fax (255) 022 2116420

Je ulikuwa wajua?

Kuwa Dar-es-salaam ilikuwa ni kijiji cha uvuvi kilichojulikana kama ‘Mzizima’?